Jazda autobusami

Poza sortowaniem odpadów jeszcze innym rodzajem ochrony środowiska miejskiego okazuje się podróżowanie autobusami komunikacji miejskiej. Jest to dobry wariant z tego względu, że generuje się wówczas dużo mniej zanieczyszczeń powietrza. Mniejszy staje się smog miejski oraz nie ma aż tylu spalin. Korzyścią, już nie tyle dla samego środowiska, co dla mieszkańców miast, okazuje się także mniejszy zator powstający w godzinach szczytu.

Korków nie ma, bowiem zamiast 50 aut osobowych, na ulicach jest jeden autobus, który wiezie całą pięćdziesiątkę podróżujących. Obecnie w naszym kraju podejmowane są starania o uzyskanie stosownych dofinansowań unijnych na realizację projektów związanych z wprowadzeniem rozmaitych udogodnień transportowych. Kupowane są nowe składy autobusów, tabor rozszerzany jest o autobusy klimatyzowane, które mają wewnątrz specjalne urządzenia elektroniczne umożliwiające zakup biletów zwane biletomatami oraz świetlne tablice pokazujące nazwy przystanków a nawet specjalne nagrania, jakie na odpowiednich etapach kursu danej linii informują o miejscu przejazdu czy najbliższym postoju.

Wymieniane są wiaty przystankowe na nowoczesne, chłodzone w lecie a ogrzewane zimą, klimatyzowane oraz podświetlane i zamykane. Przy nich montowane są wielkie tablice informacyjne, także elektroniczne, na których wyświetlany jest na bieżąco aktualizowany czas przyjazdu konkretnych autobusów na dane miejsce. To wszystko to właśnie po to, żeby zachęcić mieszkańców dużych i zatłoczonych miast do przerzucania się z indywidualnych, szkodliwych dla miejskiego środowiska środków transportu na rzecz komunikacji zbiorowej poprzez autobusy, szynobusy, tramwaje i pociągi.