Zieloni

W Republice Federalnej Niemiec funkcjonuje niewielka partia Zieloni. Ma ono stałe poparcie. Bliżej jej do partii lewicowych. Nie ma ona znaczącego wpływu na sytuację polityczną w Niemczech. Partie zielonych czy miłośnicy ekologii, mają niewielkie poparcie w większości krajów Europy. Hasła partii zielonych mają w swoich programach przede wszystkim partie skupione po lewej stronie sceny politycznej. Hasła ochrony środowiska pojawiają się w programach wszystkich partii. Jednak nie jest ważny postulat. Nikt nie niesie na sobą sztandarów z hasłami ochrony środowiska.

Jest to niepopularne. W szczególności biznes jest przeciwny hasłom związanym z ochroną środowiska. Oznaczają one bowiem ograniczenia i wyższe koszty działalności. Zwykli pracownicy, którzy zazwyczaj nie rozumieją, po co komu ekologia. Pytanie brzmi, czy sami politycy są świadomi wagi i zagrożeń, jakie niesie za sobą brak ustaw i posunięć proekologicznych. Wydaje się, że bowiem, niewiele robią w tym kierunku, aby uświadamiać społeczeństwo.